ความรู้สึกตอนนี้....

posted on 28 Sep 2013 12:55 by listening
 
 
 
เหนื่อย
 
 
 
อ่อนล้า...มากเกินไป
 
 
 
 
 
 
 
รู้สึกว่า...ชีวิตขาดแรงบันดาลใจ
 
 
รู้สึกว่า...ไม่เป็นตัวของตัวเอง
 
 
 
 
ทำยังไงดี
 
 
 
พาตัวเอง....เดินออกมา  จะได้ไหมน่ะ
 
 
 
มันคือ ความรู้สึกอะไรกันน่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
สับสน